Baca mačku u smeće, mreža proganja

Kada žena napadi bez opravdanja za mačku uzimajući ga vratna koža baciti , web zajednica ide divlje i nalazi .

Subota, na kraju dana, žena Mature tiho šeće ulicama grada Coventry , Engleska. udomaćena mačka napreduje na zidu uz pločnik i približava joj se. To je Lola , susjedna mačka, i ona je ne sramežljiva za dva centa!

Žena miluje mačku nekoliko sekundi... Zatim je ulovi vratna koža za bacanje u kontejner u kući. Potpuno neobjašnjiva gesta!

Vlasnici Lole, Stephanie i Darryl imaju sigurnosnu kameru ispred svojeg prilaza.

Prošlo je 15 sati nemaju vijesti o njihovoj mači Loli kad su sa strahom otkrili slike svoje nadzorne kamere: jasno razlikuje ženu koja baca svoju mačku u svoje smeće!

Lola, preživjela mačka utočišta i divan svima, sretno je u savršenom zdravlju. Ali Stephanie i Darryl su zelene od bijesa; kako se može počiniti takav čin?

Odlučili su masovno objaviti video na Internetu . Kopije videozapisa se umnožavaju, mediji su zaplijenili vijest... I žena koja je imala tu nesretnu gestu pronašao je RSCPA (ekvivalent naše SPA ).

Uskoro će se pitati o razlozima njezina djela okrutnosti prema životinji. S druge strane, britanska policija drži dotičnu ženu na čelu, jer se prijetnje smrću protiv njih množe na internetu, a lice mu je poznato.

nesretna gesta dovoljna!