Postizanje raka, ova kuja je napuštena... u vreći za smeće!

U dobi od 10 godina Blackie su napustili njezini učitelji u skloništu Kalifornijski, zaključan u plastičnoj vrećici. Ali sada sve radi kako bi mogla imati mirno umirovljenje. Blackie je napušten, zarobljen u vreći za smeće, jer je njezin tumor, smješten na repu, obilato krvario , Njeni gospodari nisu htjeli da krv teče na sjedalima svog automobila dok su je odveli u sklonište...

Jednom tamo, majstori Blackieja ostavili su je tamo, bez riječi, bez geste , Ali srećom za jadnu kuju, ovo napuštanje je bio novi početak, prilika za izlazak . Budući da je ubrzo nakon dolaska konačno još jedno sklonište koje se brinulo o njoj:

RESCUED - preselio se u SAFE Album 04/17 Blackie će biti operiran Blackie bi mogao biti oprati i hraniti. Pokazalo se da je to divna kuja koja ima samo jednu ambiciju:

dati ljubav. Nažalost, do tada nikada nije uspjela primiti zauzvrat... Ali sada, kontakt s onima koji se brinu za nju, Blackie će vjerojatno voditi sretnu mirovinu. Ona sada ima koristi od ruku ljudskih ruku koje su joj pružile dok čekaju operaciju. I ubrzo se nada da će pronaći svoju obitelj za cijelu danju.

Čitati također: Ona vidi da se vreća za smeće kreće na cesti... ono što će otkriti da će promijeniti njezin život!