Kunić (stvarno) jako umorna (dnevni video)

A mačka spava u prosjeku 16 sata na dan , koji je rekao da je kralj nap.

Ali ima Jeste li ikad vidjeli da je zečica toliko duboka da se nitko ne može izvući? dva tjedna stari U dlanu svojeg gospodara, kunić se budi spava, budi, spava, konjušara zaspi ponovo.

aaah da je život lijepa kunića kada imate pažljiv učitelja.

Kao bonus, video A.

mačka koja pada iz sna (doslovno). Vidjet ćete, to je mnogo radikalniji! Beba zec koji zaspi... volimo!


Kada je mačka spava, on spava!


Pogledajte sve naše video glodavaca.